Yeni TÜBİTAK 1002-B Projesi !

TÜBİTAK-ARDEB tarafından 1002-B programı kapsamında "Minyatür Kütle Spektrometri Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Reflektron Sistemi Tasarımı ve Üretimi" başlıklı proje önerim kabul edilmiştir.Bu çalışma sonucunda aşağıdaki alanlarda deneysel kazanımlar elde edilmiş olacaktır:

- Uzay araştırmalarında kullanılabilecek bir MS sistemi,

- İnsan nefesinden hastalık tayini (Breatheomics),

- Sahada malzeme karakterizasyonu,

- İnsansız Hava/Kara araçları (İHA/İKA) ile çatışma/savaş bölgesinde KBRN silah kullanılıp kullanılmadığı,

- Hava/su kirliliği ve yüksek moleküler ağırlığa sahip kimyasalların tespiti,

- Sınır kapılarında uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti,

- Hastanelerde ameliyat sırasında gerçek zamanlı doku analizi ve kanserli/sağlıklı doku karakterizasyonu,

- Sporcularda doping testi.


My latest project proposal titled "Design and Production of  a Reflectron System for Use in Miniature Mass Spectrometry Systems" was accepted by TÜBİTAK-ARDEB within the scope of the 1002-B programme.

Yorumlar