Xylene İsomerlerinin Gerçek Zamanlı Ayırt Edilmesi


Tez çalışmalarım kapsamında, Analytical Letters dergisinde yayınlanmış olan son makalemde, Xylene isomerleri için femtosaniye laser kütle spektrometrisi ile iyonlaşma ve parçalanma süreçlerini incelemiş ve gerçek zamanlı olarak bu isomerlerin ayırt edilebileceği gösterilmiştir.

Ayrıca, çalışmada kapsamında elde edilen ve kullanılan deney verilerinin ham hâlleri Mendeley Data sitesinde paylaşılmıştır.

Yorumlar