Xylene Molekülünün Kuantum Hesaplama Yöntemleri İle İncelenmesiGazi University Journal of Science dergisinde yayınlanmış olan makalemde Xylene isomerlerinin hesaplamalı kimyasal yapıları hakkında elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Bu çalışmada, doktora tez çalışmalarım kapsamında deneysel olarak iyonlaşma dinamiklerini incelediğim xylene isomerlerinin moleküler yapıları, konformasyon analizi, UV-Vis spektrumları, adyabatik ve vertikal iyonlaşma enerjileri teorik olarak incelenmiştir.
A. Kepceoğlu, Y. Gündoğdu, Ö. Dereli ve H.S. Kilic

(Xylenol isomerleri için yapılan çalışma için bu yazının üstüne tıklayınız)


Yorumlar