Doktora Tezi Çalışmalarımdan Çıkan Son Yayın (Hayırlı Olsun)


Canadian Journal of Physics dergisinde yayınlanmış olan makalemde Xylenol isomerleri için femtosaniye laser kütle spektrometrisi ile iyonlaşma ve parçalanma süreçlerini incelemiş olup, hesaplamalı olarak da kimyasal yapıları hakkında elde edilen sonuçlar sunulmuştur.


Abdullah Kepceoğlu, Niğmet Köklü, Yasemin Gündoğdu, Ömer Dereli, Hamdi Sukur Kilic

Yorumlar