Niyazi Mısri Hz.




                Derviş olan âşık gerek yolunda hem sadık gerek,
                Bağrı anın yanık gerek can gözleri açık gerek.
                Alçaktan alçak yürüye toprak içinde çürüye
                Aşk ateşinde eriye altın gibi sızmak gerek.
                Zikr-i Hak-ka meşgul ola yana yana ta kül ola,
                Her kim diler makbul ola tevhide boyanmak gerek.
                Eyün kişi yol alamaz maksudunu tiz bulamaz,
                Yoğ olmayan var olamaz varını dağıtmak gerek.
                Dervişlerin en alçağı buğday içinde burçağı,
                Bu Mısri gibi balçığı her bir ayak basmak gerek.

Niyazi Mısri Hz.

Yorumlar