Ateş-i aşkKadim bir geleneğin minik bir parçası, müthiş bir medeniyetin musiki dili üzerinden aktarılmasıdır. Bir eğlence müziği değildir arkasında kadim bir felsefe, bir hayat anlayışı, medeniyet tasavvuru olan bir büyük mistik tasavvufi yapının sesler, perdeler ve özellikle güftelerle aktarılışıdır. 

 [Ateş-i aşk ile ah eyle sen dem be dem, Her hüseyni meşrebe Kerbela'dır bu alem]

Yorumlar

salalisadlier dedi ki…
A Beginner's Guide to Casino Game Strategies - DRMCD
The casino game is a game where 여주 출장마사지 all of the symbols on the 강원도 출장안마 table stand for one. If one 김해 출장안마 slot has one 청주 출장마사지 symbol on it, the winning bet is 전주 출장마사지 the win.